Ministerbesøg i kommunen

Ældreminister Thyra Frank var den 1. juni 2017 på besøg ved Ældrecenter Æblehaven. Formålet var at lære mere om kommunens gode erfaringer med såkaldt gele-kost. Der er på kommunens 3 ældrecentre i fællesskab udviklet en ny måde at lave gelekost på. Det betyder fastholdelse af gode smagsnuancer og samtidigt et udseende, der er yderst appetitligt. Formålet med gele-kosten er at støtte de borgere, der har synkebesvær, til at indtage mere og bedre mad. Ministeren udtrykte stor tilfredshed med kosten, der blev prøvesmagt, ligesom hun var meget begejstret for kommunens måde at tage sig af sine ældre borgere på.