Flexpladser indviet ved Ældrecenter Nygårds Plads

Efter en enstemmig indstilling fra såvel Social- og Sundhedsudvalget som den samlede kommunalbestyrelse blev der i budget 2017 afsat midler til at kunne oprette 12 midlertidige flexpladser. Særligt i forhold til at kunne få de færdigbehandlede Brøndby-borgere hjem til kommunen hurtigst muligt var det vigtigt med disse pladser. Også i forhold til aflastning, vurdering af støttebehov og som terminalplads (borgere, der er terminale,  men som ikke ønsker hospice f.eks.) var det nødvendigt med et initiativ. Derfor var den fornøjelse som formand for Social- og Sundhedsudvalget i dag at kunne indvie disse flexpladser. Brøndby råder lige nu over 24 flexpladser, der p.t. alle er taget i brug. Det er dog ikke til permanent ophold, men til borgeren kan komme til næste "livs-station". Der var mange gæster til indvielsen, og der skal lyde en stor tak til de øvrige kommunalpolitikere for at gøre indflytningen mulig så hurtigt, til Social- og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning for det store arbejde med planlægning og gennemførelse af bygge- og ibrugtagningsfasen og endelig også til personalet for stor faglig stolthed og personligt engagment i processen. Velkommen til vore nye medarbejdere - og tillykke med flexpladserne til vore borgere.