Et helt "Vildt" møde i Kommunalbestyrelsen

2021-04-19

Mødet i Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 blev et "vildt møde". Her skal vildt forstås i mange fortolkninger. Det var lidt vildt, at vi denne dag ikke kun måtte sige farvel til Allan Runager, der fraflytter kommunen og dermed træder ud af kommunalbestyrelsen, men vi fik også informationen om, at Mette Engelbrecht har meddelt, at også hun fraflytter kommunen senere på året og dermed udtræder. Det er ikke hverdagskost, så det var lidt "vildt".

Men det blev endnu "vildere", idet et punkt på dagsordenen var en mulig beslutning om at Brøndby Kommune også medvirker i kampen om at blive "Danmarks Vildeste Kommune". Her forstået som den kommune, der har skabt de bedste forudsætninger for en varieret natur. Det passer ganske fint ind i vores planer for Brøndby Strategi 2030.

I samme ånd og samme retning gik det lidt senere på dagsordenen, hvor det blev besluttet at Brøndby Kommune ønsker at sende deltagere afsted til en ny type folkemøde, nemlig Klimafolkemødet 2021, der afholdes i Middelfart. Det er jo også lidt "vildt", at der så hurtigt bliver taget fat på også den del af den nationale klimadagsorden.

Knap så "vildt" blev det, da det blev vedtaget at fremrykke anlæggelsen af en kunstgræsbane i forbindelse med udvidelsen af BIF Amatørafdelingens klubhus. Det giver faktisk god mening at fremrykke anlæggelsen, så der ikke skal laves en ny arbejdsplads om få år. Men det er nok en tilsnigelse at kalde det "vildt", når der er tale om kunstgræs. Til gengæld var der enighed om at der skal vælges den mest miljøvenlige løsning i forhold til kunstgræs.

Minimumsnormeringer i daginstitutionerne var også et punkt på dagsordenen. Det blev også næsten helt "vildt", da der hurtigt var enighed om at forældrebetalingen i 2021 for den løsning ikke skulle belaste forældrene, men i stedet tages fra kommunekassen. Det giver god mening ikke at belaste familiernes økonomi i samme år, som minimumsnormeringer vedtages og indføres. Det kan vælte økonomien hos en familie.

Og endelig blev det besluttet at frigive lidt over 250.000 kroner til brug på vores 3 ældrecentre til at give yderligere muligheder for bl.a. at komme ud og opleve den vilde natur. Mulighederne er der mange af. Det er op til det enkelte center, hvordan man ønsker at gribe det an.

Jeg kunne også have taget mange andre punkter frem i denne opdatering. Når jeg vælger, som jeg gør, så er det naturligvis et lille udtryk for min prioritering. Men også fordi jeg synes, at der er et fællestema omkring "det vilde". Under en eller anden form. Jeg håber vi på en eller anden måde som et positivt resultat af Covid-19 har opnået at få flere til at kigge på Kommunalbestyrelsesmøder via internettet. Det er så absolut en mulighed, jeg kan anbefale. Men det er stadig kun et alternativ til det fysiske fremmøde i Kommunalbestyrelsessalen. Jeg håber, vi vil opleve flere tilhørere både fysisk i salen og antalsmæssigt via internettet.

Ja, vi er stadig virtuelle til vores mødeaktivitet. Og ja, det er stadig ikke helt det samme med debatten som var det et fysisk møde. Så jeg glæder mig til vi atter kan sidde og se hinanden i øjnene omkring kommunens bedste og i Kommunalbestyrelsessalen.