Ældrecentre i Brøndby - det hænger sammen

2017-10-18

De seneste 3 udgaver af den lokale avis - Folkebladet - er henholdsvis Venstre og Dansk Folkeparti jo nærmest væltet over hinanden med udtalelser om, hvor et nyt "Ældrecenter Gildhøjhjemmet", skal placeres. Samtidigt har man også benyttet lejligheden til nærmest at tage patent på den eneste mulige placering i Brøndbyvester. Det må stå for egen regning. 

Jeg synes dog ikke alt skal stå upåtalt hen!

Alle partier i den siddende kommunalbestyrelse har været og er stadig enige om, at der skal bygges nyt. Det betyder ikke, at vi bare kan lukke ned for vedligeholdelse af det nuværende Gildhøjhjem. Det er ellers den taktik særligt Venstre gerne ser anvendt. Når vi ikke har et erstatningsbyggeri, så er vi nødt til at holde det nuværende lovligt og funktionelt. Punktum. Det vil vi i Socialdemokratiet så gerne være med til - også selv om det alene bliver med vores stemmer. 

Vi er vist også alle enige om, at det nye Gildhøj skal ligge i Brøndbyvester. Når jeg siger "vist", så skyldes det at Venstre jo tidligere har været ude med en melding om, at det hele bare kunne flyttes til Ældrecenter Æblehaven, hvor der så kunne bygges oven på det eksisterende ældrecenter. Det bliver ikke med stemmer fra Socialdemokratiet!! 

Nu har jeg haft den store glæde og fornøjelse at være formand for Social- og Sundhedsudvalget siden udgangen af oktober 2015. Og det har vitterlig været en glæde og fornøjelse. Fantastiske medarbejdere yder optimalt for at give berørte borgere nogle gode rammer og muligheden for en god hverdag uanset om de får hjælp i eget hjem uden for et af ældrecentrene eller de får hjælpen på et af ældrecentrene. Når jeg har mødt politiske kolleger rundt omkring i landet, så lyder der udelukkende positive toner omkring service og kvalitet, når det gælder Brøndby Kommune. Det er jeg hamrende stolt over - og en stor ros til både ansatte og berørte borgere. Det kræver nemlig gensidighed.

Jeg kan også se, at vi har en struktur, hvor det hænger sammen! Det betyder ikke, at vi ikke kan optimere og forbedre. Det kan vi altid. Alene på  baggrund af nye hjælpemidler til både borgere og ansatte, vil der hele tiden være noget, der skal overvejes og gen-tænkes. Og det gør vi så sandelig også dagligt. En af mine politiske kolleger fra kommunalbestyrelsen, synes jeg ser for positivt på det. Det er så ikke min holdning. Men det er min holdning, at man skal behandle andre, som man ønsker selv og ens kære skal blive behandlet. Og jeg har nu en gang et positivt sind og vil hellere finde osten end hullerne i osten. Hvis jeg først har fundet osten, så skal jeg nok få styr på det med hullerne. 

Jeg synes nemlig, at vi har en god sammenhæng på ældreområdet. På sundhedsområdet. På Socialområdet. Den sammenhæng gør så også, at der er et godt klima for forandring og forbedring, hvor det er nødvendigt. Til glæde og gavn i hverdagen for borgere og ansatte.