Lidt historie om Per Jensen

Født den 19. marts 1960 i Sønderborg. Opvokset i Vejen til fraflytning i 1984, hvor jeg begynder på Officersskole ved det daværende CF-korps på Bernstorff Slot i GentofteGift med Jeanett i 1986. Far til Christian (f. 1993) og Christine (f. 1996).

Administrationschef ved Håndbold Region Øst med arbejdsplads i Idrættens Hus i Brøndby

 

Jeg er jobmæssigt i den heldige situation, at jeg nu er fuldtidsbeskæftiget med det, der siden mit 11. leveår har været min hobby, nemlig håndbold. De første mange år som spiller, men fra 1984 - 2002 som dommer, heraf en periode på 4 år som international dommer. Siden 2006 har jeg så fuldtids været beskæftiget med håndbolden. 

Det betyder, at jeg nyder at komme på job hver dag. Håndbold Region Øst har en valgt bestyrelse bestående af 10 valgte idrætspolitikere fra håndboldforeningerne øst for Storebælt. Jeg kender derfor på tætteste hold til de vilkår, der gør sig gældende, når man er forvaltning og skal assistere politikere, der kun har fritiden til at være politiker i.

Det føler jeg så giver mig et lille plus i forhold til mit virke som valgt politiker i Brøndby Kommune. Jeg håber det også sætter mig i stand til at se verden primært i helikopter perspektiv frem for at skulle have hænderne i alle sager og bestemme over hvert enkelt komma. 

Hvorfor så kommunalpolitik? Den korte version: Hvis du vil have indflydelse og påvirke beslutningerne, så må du også tage det ansvar, der følger med. Derfor er medlemsskab af et politisk parti en vej til at tage ansvar og opnå indflydelse. Så kan tanken omkring kandidatur til Kommunalbestyrelsen modne sig hen ad vejen. Det gjorde den for mit vedkommende.

Jeg blev valgt ind i den periode, der begyndte januar 2014. Det er ikke så væsentligt, om jeg har fortrudt eller ej (det har jeg overhovedet ikke). Mere væsentligt er, om borgerne/vælgerne har fortrudt, at de stemte på mig. Det viste valget i november 2017 ikke var tilfældet. Ikke kun fik jeg flere personlige stemmer end ved valget i 2013. Partiet gik også markant frem. Det betød, at vi fik 11 af 19 pladser i Kommunalbestyrelsen. 

I november 2015 blev jeg valgt til formand for Social- og Sundhedsudvalget. Efter kommunalvalget i november 2017 blev jeg igen valgt til denne formandspost. Jeg tror alle udvalgsformænd finder, at deres udvalg er det vigtigste af udvalgene. Og hvis de ikke har det på den måde, så vil jeg gerne sige, at sådan føler jeg det  - selvfølgelig. 

Udvalget laver politik for kommunens borgere fra de fylder 18 år til de ikke længere er på denne jord. Det er politik, der vedrører handicappede, udsatte borgere, pensionister, borgere, der modtager hjemmehjælp, borgere, der bor på vores ældrecentre og borgere, der kommer tilbage til kommunen efter behandling på et hospital. 

Mange forskellige tilgange til opgaverne og løsningerne. Utroligt mange gode velkvalificerede ansatte. Og et udvalg, hvor vi faktisk drøfter emnerne i respekt både for hinanden, hinandens synspunkter og politiske ståsted og i respekt for at vores beslutninger rent faktisk påvirker hverdagen hos mange af kommunens borgere. 

Den opgave og det ansvar vil jeg meget gerne fortsat være med til at løfte på ikke kun egne vegne, men også på vegne af borgerne i Brøndby Kommune.

Vigtige datoer

1980 - Samfundsfaglig student fra Grindsted Gymnasium

1980 - Værnepligtig ved Den Kongelige Livgarde

1981 - Militærpolitiskole i Aalborg. Udnævnes til MP-sergent juli 1981

1982 - Tjenestegørende ved FN på Cypern til ult. november 1983

1984 - Begynder på Officersskole ved CF-Korpset

2000 - Begynder som Brandchef ved Vestegnens Brandvæsen og flytter til Brøndby i samme anledning.

2001 - Melder mig ind i Socialdemokratiet, Brøndbyvester Partiforening

2004 - Stoppe ved Vestegnens Brandvæsen og ansættes igen ved Statens Redningsberedskab.

2006 - Begynder som administrationschef ved det daværende Sjællands Håndbold Forbund - nuværende Håndbold Region Øst.

2008 - Suppleant til bestyrelsen i Brøndbyvester Partiforening

2009 - Stiller op til valg til Kommunalbestyrelsen -dog uden at opnå valg.

2011 - Vælges som formand for Brøndbyvester Partiforening

2013 - Stiller op til valg til valg til Kommunalbestyrelsen og bliver valgt. Kommer bl.a. i Social- og Sundhedsudvalget og Kulturudvalget.

2015 - Vælges som formand for Social- og Sundhedsudvalget

2017 - Genvælges som medlem af Kommunalbestyrelsen. Ved konstitueringen formand for Social- og Sundhedsudvalget, medlem af Kulturudvalget, formand for Bevillingsnævnet, medlem af Handicaprådet, medlem af Folkeoplysningsudvalget, Kommunens repræsentant i skolebestyrelsen ved Brøndbyøster Skole, samt en række suppleant- og stedfortræderposter.