Evnen til at lytte - og viljen og modet til at handle.

Med tiden og med livslæring bliver man klogere. Får mere indsigt. I forhold til sig selv. I forhold til alle andre. Det gælder sikkert alle. Også for mit vedkommende.

Jeg har nu næsten 8 års erfaring som medlem af Kommunalbestyrelsen i Brøndby. Særligt de seneste 4 år har i gjort stor brug af borgerhøringer. Ved kulturnatten, i forbindelse med særlige og store projekter og ved politikudvikling, f.eks. Psykiatri- og Handicappolitikken. 

Skal vi som politikere formå at opnå fuld effekt at sådanne høringer, så skal vi have evnen til at lytte og viljen og modet til at handle. Dermed ikke sagt, at det betyder vi altid skal handle 100% i overensstemmelse med en borgerhøring. For en borgerhøring er bare et af mange parametre, vi som politikere får viden fra. Så vil skal også have modet til at træffe beslutningen ud fra egen overbevisning. 

Jeg er for mit eget vedkommende ikke i tvivl: Jeg har evnen til at lytte - og viljen og modet til at handle. 

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 21. april 2021 var et af punkterne på dagsordenen, at udvalget skulle drøfte og tage stilling til, om der skulle være større åbenhed i forhold til referaterne fra udvalgsmøderne.

Mødet i Kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 blev et "vildt møde". Her skal vildt forstås i mange fortolkninger. Det var lidt vildt, at vi denne dag ikke kun måtte sige farvel til Allan Runager, der fraflytter kommunen og dermed træder ud af kommunalbestyrelsen, men vi fik også informationen om, at Mette Engelbrecht har meddelt, at også hun...

Sammen om Brøndby

Den 21. november 2017 fik Socialdemokratiet i Brøndby valgt 11 kandidater som medlemmer af kommunalbestyrelsen i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Mottoet under valgkampen var "Sammen om Brøndby", og det er også gældende for arbejdet i kommunalbestyrelsen.

I spidsen for den socialdemokratiske gruppe er borgmester Kent Max Magelund. Kent er født og opvokset i Brøndby. Han kender om nogen det DNA, der er så kendetegnende for netop Brøndby Kommune. Som alle øvrige socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen, så har han hele livet været involveret i det frivillige arbejde.

Du kan læse mere om Socialdemokratiet i Brøndby på hjemmesiden: www.soc-brøndby.dk 

Følg mig på Facebook

https://www.facebook.com/stempaaper/